Chùa Sùng Nghiêm, Hậu Lộc, Thanh Hóa

09:55 | 22/02/2018

Chùa Sùng Nghiêm tọa lạc ở làng Duy Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 20km. Chùa được xây vào thế kỷ XI, thời nhà Lý. Năm 1116, vua Lý Nhân Tông đi tuần du phương Nam, xa giá dừng ở trị sở Ái Châu (Thanh Hóa) rồi trở về. Nhân dịp ấy Tri châu Thanh Hóa quân sư cho họ Chu bàn với các thuộc viên và phụ lão ở địa phương muốn làm công đức để báo ơn vua, chúc quốc vận trường tồn. Họ Chu bàn giao cho huyện lệnh là Lê Chiếu dựng lại ngôi chùa cổ đã nát. Dân bản huyện góp lương góp sức san nền lấp trũng, thợ mộc, thợ nề gắng sức trong hơn hai năm dựng xong chùa vào năm 1118. Chùa có quy mô kiến trúc to lớn, chạm trổ công phu. Bài văn bia còn lại ở chùa mô tả rằng: “... Nóc chùa uốn cong như trĩ bay xòe cánh, dấu chạm trổ như phượng múa lân chầu. Mái cong lấp lánh dưới ánh mặt trời, hiên lượn quanh co trước gió...” Lại quyên góp đồng tốt hơn 2.000 cân để đúc chuông và ba pho tượng Như Lai cùng tượng các Bồ Tát Ca Diếp và Di Lặc. Qua các triều đại kế tiếp, chùa Sùng Nghiêm là một thiền viện có tiếng ở đất Ái Châu. Tuy nhiên, qua thời gian chùa bị đổ nát, được trùng tu sửa chữa nhiều lần. Kiến trúc chùa hiện nay thuộc thời Nguyễn, gồm năm gian tiền đường, bốn gian hậu cung, bảy gian nhà tổ. Hiện vật trang trí nội thất bên trong còn khá đầy đủ, được bảo vệ tốt. Đặc biệt còn một tấm bia do Thông Thiền Hải Chiếu Đại sư, tự Pháp Bảo, soạn năm 1118.


Cũ hơn Mới hơn