Chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi

14:17 | 12/02/2018

Chùa Thiên Ấn tọa lạc trên núi Thiên Ấn thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, cách thị xã Quảng Ngãi 3,5km về hướng Đông Bắc. Vốn trước đây chỉ là một thảo am tĩnh mịch dưới lùm cây cổ thụ, được Hoà thượng Pháp Hoa xây dựng mở rộng vào năm 1695 vào thời Hậu Lê, được Chúa Nguyễn Phúc Chu ban biển ngạch “Sắc tứ Thiên Ấn tự” vào năm 1716. Trước chùa có giếng cổ sâu đến hơn 50m, nước trong và ngọt. Tương truyền khi Hoà thượng xây chùa này xong, thấy chùa hiếm nước, bèn tự mình khổ công đào giếng này trong suốt 20 năm, giếng đào xong thì Hoà thượng cũng qua đời. Năm 1947, chùa bị hư hỏng hoàn toàn. Ngôi chùa hiện tại được xây vào năm 1959 và được trùng tu năm 1992. Ở chính điện có pho tượng Đức Phật bằng gỗ cao 0,95m, và một chiếc đại hồng chung được đúc năm 1845. Do vị thế đất thiêng, đông đảo tăng ni, Phật tử đã tôn xưng chùa là Tổ đình Thiên Ấn.

Cách chùa Thiên Ấn không xa về phía Tây Nam là mộ chí cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà nho yêu nước, một nhà báo nổi tiếng, một vị quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Năm 1990, núi Thiên Ấn, cùng chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia.