Đền Anh Quốc Công, Quảng Bình

11:11 | 12/02/2018

Đền Anh Quốc Công ở ấp Trang Tiệp, huyện Phong Lộc, nay là huyện Quảng Ninh. Đền Anh Quốc công thờ vị công thần nhà Nguyễn, Tiết chế Anh Quốc công Nguyễn Hữu Tiến (1602-1666). Ông vốn người xã Vân Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là huyện Đông Sơn) Thanh Hóa, theo cha mẹ vào sinh sống ở phủ Hoài Nhơn, Bình Định. Năm 30 tuổi được Đào Duy Từ, người cùng quê gả con gái cho và cùng vào Nam giúp chúa Nguyễn. Nghe lời tiến cử của Lộc Khê hầu Đào Duy Từ, Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên cho Hữu Tiến giữ chức đội trưởng đội thủy quân nội cung, rồi được thăng chức Chưởng cơ. Năm 1648, cầm quân chống quân Trịnh ở cửa Nhật Lệ. Năm 1655, giữ chức Tiết chế, cùng Nguyễn Hữu Dật chỉ huy quân vượt Đèo Ngang đánh chiếm bảy huyện của Nghệ An. Hai bên cầm cự gần sáu năm, cuối cùng quân Nguyễn mới quay về bên này sông Gianh. Nguyễn Hữu Tiến ở lại Quảng Bình làm trấn thủ đạo Lưu đồn. Mùa thu năm Bính Ngọ (1666) ông qua đời. Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần phong là Hiệp Mưu Tá Lý Công Thần Tả quân Đô đốc chưởng phủ sự, tước Thuận Quận công và giao cho dân ở đạo Lưu đồn dựng đền thờ ở ấp Trang Tiệp. Năm Gia Long thứ 4 (1805), xếp ông vào hàng khai quốc công thần, được thờ ở Thái miếu (Hoàng thành, Huế). Năm Minh Mạng thứ 16 (1835) phong tước Anh Quốc công và thờ ở võ miếu.