Đền Cuông, Nghệ An

12:05 | 10/02/2018

Đền Cuông thờ An Dương Vương Thục Phán, người kế tục sự nghiệp vua Hùng dựng nước, nằm trên núi Mộ Dạ, cạnh đường quốc lộ 1A, huyện Diễn Châu. Tương truyền sau khi nỏ thần bị đánh tráo, vua An Dương Vương bị thua Triệu Đà, phải chạy về phía Nam. Vua dừng lại xã Cao Xá (huyện Diễn Châu ngày nay), thấy quân Triệu Đà đuổi rất gấp, nhà vua bèn mời Thần Kim Quy hiện lên. Thần nói: kẻ thù ngay sau lưng nhà ngươi, vua quay lại chém đầu Mỵ Châu rồi nhảy xuống giếng tự tử. Nhân dân thương tiếc dựng đền thờ trên núi. Năm Minh Mạng thứ nhất (1820), triều đình sai quan đến tế, về sau giao việc cúng tế này cho tỉnh Nghệ An. Núi Mộ Dạ trước có nhiều chim công (người Nghệ An gọi là cuông) sinh sống, tương truyền là loại chim Thần canh giữ đền. Do đó, đền có tên là đền Cuông. Năm Thành Thái thứ 14 (1902) triều đình cấp 300 đồng bạc trùng tu sửa chữa đền. Đền Cuông nằm ở vị trí xưa kia còn là vùng biển mênh mông, trải qua thời gian, phù sa bồi đắp và ngôi đền ở vị trí như ngày nay. Đền xây theo lối chữ “tam” (三) gồm ba nếp nhà nằm song song. Tam quan có 3 tầng cấp. Trước cửa tam quan có sân rộng. Bờ nóc mái đền có đắp hình lưỡng long triều nguyệt và hình nghê chầu sư tử.