Đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

09:23 | 22/02/2018

Đền Sòng Sơn còn gọi đền Sòng hay đền Sùng Trấn, ở xã Cổ Đạm và Phức Dương thuộc huyện Tống Sơn cũ, nay là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đền được xây dựng trong khoảng niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786) triều vua Lê Hiển Tông, thờ bà công chúa Liễu Hạnh. Kiến trúc đền khá đơn giản nhưng uy nghi. Mặt đền hướng về phía Tây Bắc, phía trước có một hồ nước ngọt tự nhiên hình bán nguyệt, gọi là hồ Cá Thần. Đền gồm bốn cung: cung một thờ Mẫu chúa Liễu Hạnh, cung hai thờ Đức Vua cha Ngọc Hoàng, cung ba thờ Hội đồng quan lớn, cung bốn thờ tứ phủ cộng đồng. Đền Sòng gắn liền với sự tích công chúa Liễu Hạnh.


Cũ hơn Mới hơn