Đền Trần Danh Tướng, Quảng Trị

08:35 | 21/02/2018

Đền trần danh tướng tọa lạc cạnh thành cổ Chămpa tại xã Đan Duệ, huyện Minh Linh (nay là Do Linh). Đền thờ hai danh tướng thời Trần là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chân. Tương truyền hai ông đem quân theo vua Trần Anh Tông đi dẹp Chiêm Thành. Trong cuộc hành quân chiến đấu, Trần Nhật Duật giữ nghiêm quân kỷ, quân lệnh, không cho quân lính cướp bóc của cải và quấy nhiễu dân, được dân mến, dân yêu. Dân biết ơn dựng đền thờ ông. Sau này, một lần vua Lê Thánh Tông đi đánh trận qua đền, được hai vị thần báo mộng, xin đi theo giúp. Chiến thắng trở về vua Lê cho trùng tu và sắc phong Đại Vương.