Di tích Chiến thắng Vạn Tường, Quảng Ngãi

13:07 | 12/02/2018

Di tích Chiến thắng Vạn Tường nằm cách thị xã Quảng Ngãi 35km về phía Đông Bắc, gồm 8 điểm ghi lại Chiến thắng Vạn Tường ngày 18-8-1965 của quân giải phóng miền Nam, nằm trên địa bàn hai xã Bình Hoà và Bình Hải, huyện Bình Sơn. Hiện nay, nơi đây đã hình thành một thành phố Vạn Tường hiện đại đang ngày càng hoàn thiện.