Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu, Nam Đàn, Nghệ An

12:10 | 10/02/2018

Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu là ngôi nhà nơi Phan Bội Châu tiên sinh sinh ra, lớn lên và sống cho đến năm 38 tuổi, thuộc thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, thị trấn Nam Đàn. Ngôi nhà của nhà yêu nước, nhà thơ, nhà văn hóa lớn Phan Bội Châu rất đơn sơ như bao nhà khác trong làng, nay được sửa sang tôn tạo, đồng thời cạnh ngôi nhà này, chính quyền địa phương cho xây dựng một bảo tàng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Phan Sào Nam tiên sinh (tức Phan Bội Châu). Ngôi nhà và bảo tàng trở thành khu du lịch hấp dẫn du khách.