Di tích Núi Thành, Quảng Nam

11:26 | 12/02/2018

Di tích Núi Thành thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Năm 1965, quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Đà Nẵng và lập căn cứ quân sự ở Chu Lai (Núi Thành). Ngày 16-5-1965, đại đội 2, tiểu đoàn 70, bộ đội địa phương Quảng Nam, lần đầu tiên đánh tan đại đội quân Mỹ, mở đầu cho phong trào “tìm Mỹ mà đánh” trên toàn miền Nam. Sau trận đánh mở màn này Đảng và Bác Hồ tặng cho quân dân Quảng Nam tám chữ vàng: “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Năm 1980, một tượng đài chiến thắng đã được dựng lên gần nơi xảy ra trận đánh.