Điện Hòn Chén, Thừa Thiên - Huế

10:21 | 22/02/2018

Điện Hòn Chén ngự trên núi Ngọc Trản, ở ngay trên bờ Bắc sông Hương, thuộc huyện Hương Trà. Từ thời Gia Long, điện này là một kiến trúc đa thần nổi tiếng, chủ yếu thờ phụng theo Đạo giáo. Năm 1832, điện được trùng tu sửa chữa. Dưới thời Đồng Khánh (1886- 1888), lại được sửa chữa lớn và đổi tên là điện Huệ Nam. Hiện kiến trúc điện thuộc về năm 1886 với hơn mười công trình: trung tâm là Minh Kính đài, kích thước 15m x 17m, có ba cung: Minh Kính cao đài đệ nhất cung, Thượng điện, hai tầng thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu, dưới là nơi ở của Thủ từ; Minh Kính cao đài đệ nhị cung, cung Hội đồng; Minh Kính cao đài đệ tam cung, tiền điện, nơi hành lễ. Điện Hòn Chén còn lưu giữ khá nhiều các đồ tế khí khá quý giá thời Nguyễn, niên hiệu chủ yếu thời Đồng Khánh, có khoảng 664 hiện vật thuộc 284 chủng loại.


Cũ hơn Mới hơn