Đình Trung Cần, Nam Đàn, Nghệ An

12:12 | 10/02/2018

Đình Trung Cần được xây dựng ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, nằm dọc sông Lam, cách đình Hoành Sơn khoảng 5-6km. Đình dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Theo tài liệu để lại, có khả năng đình dựng vào năm Tân Sửu (1781), nghĩa là sau đình Hoành Sơn khoảng 30 đến 40 năm. Đình Trung Cần có quy mô xây dựng nhỏ, gồm ba gian hai chái, nhưng hậu cung được xây sau khi xây đình 3 năm, với quy mô lớn hơn và tách biệt với đình. Kiến trúc đình theo lối vì kèo chồng rường. Đình còn giữ được nghệ thuật trang trí nguyên vẹn. Trên các thành phần kiến trúc đều được chạm trổ hình rồng, phượng. Trên các bức cốn chạm khắc cảnh sinh hoạt hoặc các sự tích cũ. Loại rồng, phượng theo kiểu cung đình không có ở đình Trung Cần, chỉ có kiểu rồng “cá hóa rồng”, tức đầu rồng, mình rồng, đuôi cá, hoặc rồng ổ. Rồng ở đây gần gũi với con vật. Phượng cũng có nhiều kiểu khác nhau: tư thế đang bay, ngậm cành hoa... Ở đây còn có thú bốn chân như: hươu, nai, hình chim... Đề tài tích cũ chủ yếu của Trung Quốc như: “Thành Thang nghinh Y Doãn”, “Văn Vương nghinh Thái Công”... Đề tài sinh hoạt như: ông nghè vinh quy, chèo thuyền...