Hàng rào điện tử Mắc Namara, Quảng Trị

08:45 | 21/02/2018

Hàng rào điện tử nổi tiếng trong cuộc xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, mang tên người sáng lập ra nó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mắc Namara. Mỹ thiết lập hàng rào điện tử này là nhằm ngăn chặn sự chi viện của nhân dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Hàng rào này kéo dài từ sông Cửa Việt tới vùng Sêpôn của Lào, gồm hai hệ thống, hệ thống chống bộ binh và hệ thống chống xe cộ. Hàng rào chống bộ binh được thiết lập dọc sườn phía Nam khu phi quân sự dài khoảng 20km. Hàng rào chống xe cộ, nằm về phía Tây khu phi quân sự, dài 100km, rộng 40km. Đoạn phía Đông của hàng rào chạy ra biển có thêm một hệ thống đồn bốt do lính canh giữ. Toàn tuyến hàng rào đều có máy thu tiếng động, mỗi khi có tiếng chân người, tiếng động cơ, các máy thu tiếng động này lập tức báo về trung tâm. Sau khi nhận được tín hiệu, lập tức máy bay sẽ đến oanh kích. Máy móc làm việc suốt 24/24 giờ. Cùng với hàng rào, còn được rải mìn trên một dải dài 200km, rộng 5km. Chi phí cho hàng rào điện tử này là 800 triệu USD/năm. Tuy tốn kém và rất hiện đại, nhưng Mỹ-ngụy vẫn không ngăn cản được sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Kế hoạch này đã nhanh chóng bị phá nát trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam năm 1972.