Hồ Thành, Nam Đàn, Nghệ An

12:16 | 10/02/2018

Hồ Thành thuộc xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, cách thị trấn Nam Đàn khoảng 9km về phía Nam, cách Kim Liên 4km về phía Tây. Đây là một toà thành xây bằng đất, có bình đồ hình chữ nhật, dài 200m, rộng gần 100m, quay về 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Tường thành phía Bắc và phía Nam bị san bạt làm đường đi, chiều cao chỉ còn lại 0,5m. Tường thành phía Đông và phía Tây còn lại khá lớn, có chân thành rộng khoảng 8m. Thành lấy đê sông Lam làm tường thành ngoại, lấy sông Lam làm ngoại hào. Phía Bắc thành có một địa danh đáng chú ý, đó là Long Môn (cửa rồng). Long Môn ngày nay là tên gọi của một làng. Người địa phương cũng gọi Long Môn là Nha Môn và trong Hồ Thành còn có địa danh cổ được lưu truyền là “chợ huyện”. Gắn kết Nha Môn với chợ huyện, cho thấy rất có khả năng đây là trụ sở của huyện Nam Đàn xưa? Khu vực Hồ Thành còn liên quan tới ngôi tháp cổ có tên là Tháp Nhạn. Qua khai quật cho thấy Tháp Nhạn có niên đại xây dựng vào khoảng thế kỷ V-VI. Và như vậy phải chăng Hồ Thành cũng có từ thế kỷ V-VI.