Lăng Lê Thái Tông, Lam Sơn, Thanh Hóa

09:36 | 22/02/2018

Lăng Lê Thái Tông còn gọi là Hựu Lăng, nằm ở đồi Luồng, cách núi Dù khoảng 200m, thuộc di tích Lam Sơn. Lăng Lê Thái Tông, tức Hoàng tử Nguyên Long (1423-1442), con của Lê Lợi, lên ngôi vua từ 1433-1442. Lăng là một ngôi mộ đất, có một số hiện vật còn lại như bia đá, tượng lân, tượng người, ngựa. Bia đá “Lam Sơn Hựu Lăng bi” dựng năm Đại Bảo thứ 3 (1442), khá lớn nhưng không bằng bia Vĩnh Lăng. Riềm bia ba phía trang trí hoa dây chứ không phải rồng cuốn. Phía dưới cùng chạm hình sóng nước, chia thành hai lớp, lớp trên sóng dài, lớp dưới sóng nhỏ, nhấp nhô. Các tượng đá ở lăng được chạm khắc trang trí phức tạp so với Vĩnh Lăng. Tượng có kích thước như thật.


Cũ hơn Mới hơn