Lăng Lê Thánh Tông, khu di tích Lam Sơn, Thanh Hóa

09:37 | 22/02/2018

Lăng Lê Thánh Tông còn gọi là Chiêu Lăng, là lăng vị vua thứ ba của triều Lê, ở ngôi vua từ năm 1460 đến 1497, niên hiệu Quang Thuận (1460- 1469) và Hồng Đức (1470-1497). Ông là con vua Lê Thái Tông và bà Ngọc Giao, ở điện Huy Văn, tên húy là Lê Tư Thành (1442- 1497). Lăng mộ và bia đá, thuộc khu di tích Lam Sơn, đặt ở hai đồi cách nhau một quãng, quay về hướng Nam. Bia đá “Thánh Tông Thuần Hoàng đế Chiêu lăng bi” dựng năm Cảnh Thống nguyên niên (1498). Kích thước tương tự với các bia ở khu Lam Sơn. Hình thức trang trí trên bia đá giống bia đá lăng bà Ngọc Giao: trán bia có ba rồng chầu, riềm bia chạm rồng leo, nhưng mình ngắn hơn, nên có đến 18 con rồng. Mặt sau bia đề thơ, chạm trổ như mặt trước. Trước lăng có hai dãy tượng đá, từng cặp đối diện như người, tê giác, ngựa, lân, voi.


Cũ hơn Mới hơn