Lễ hội Chiêu Trưng

17:46 | 07/02/2018

Lễ hội Chiêu Trưng được tổ chức ở đền Chiêu Trưng, xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà. Hằng năm nhân dân xã Thạch Kim tổ chức lễ hội vào ngày 3 đến 5 tháng 5 âm lịch. Trong ngày lễ nhân dân đến dâng hương và lễ vật để tưởng niệm ngày mất của Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, thụy là Võ Mục, con ông Lê Trừ, anh thứ hai của Lê Lợi, tham gia nghĩa quân Lam Sơn, ngay từ ngày đầu đến khi giải phóng hoàn toàn đất nước. Ông là người lập nhiều chiến tích, cùng tướng Lê Sát, Lê Phấn bắt sống tướng nhà Minh là Chu Kiệt, giết chết tướng Hoàng Thanh... Lễ hội Chiêu Trưng nhằm tưởng nhớ công lao của vị anh hùng Lê Khôi.