Lễ hội La Vang, Quảng Trị

09:19 | 21/02/2018

Lễ hội La Vang là một lễ hội lớn, khá độc đáo ở Quảng Trị, không chỉ riêng đồng bào Công giáo của Quảng Trị mà còn có nhiều tín đồ Công giáo các nơi trong cả nước tới tham dự. Hằng năm lễ hội tổ chức vào ngày 15 tháng 8 Dương lịch. Lễ hội tổ chức “kiệu”. Đặc biệt vào những năm chẵn, tổ chức “kiệu” to hơn tổ chức “kiệu” năm lẻ. Cứ ba năm một lần gọi là “kiệu đại hội” và kiệu 100 năm lớn hơn kiệu 50 năm, 40 năm.