Lễ tế cá Ông, Hội An

13:07 | 12/02/2018

Lễ tế cá Ông là lễ hội tổ chức ở những vùng ven biển của những ngư dân làng chài. Hầu như làng nào ven biển cũng đều có thờ cá Ông (cá voi) và mỗi năm họ đều tổ chức lễ tế Ngài. Lễ tế cá Ông của các làng chài Hội An thường tổ chức vào dịp cầu ngư hằng năm trong khoảng hạ tuần tháng 2 âm lịch. Trong những ngày lễ hội có hát chèo Bả Trạo. Những người tham gia vừa hò vừa lĩnh xướng và làm động tác chèo thuyền ở trên cạn nhằm miêu tả cảnh hoạt động của dân chài trên sông nước. Những câu hát điệu múa là nhằm tri ân cá Ông đã cứu giúp người dân đi biển thoát khỏi hoạn nạn.