Lũy Đào Duy Từ, Quảng Bình

09:09 | 12/02/2018

Lũy Đào Duy Từ còn gọi là Lũy Thầy. Hệ thống lũy Đào Duy Từ, do Đào Duy Từ thiết kế chỉ huy, bắt đầu xây dựng từ năm 1630 đến năm 1662 mới hoàn thành, để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Trịnh ở Đàng Ngoài. Hệ thống Lũy Thầy gồm 4 lũy chính: – Lũy Trường Dục: dài 10km, bắt đầu từ chân núi Trường Dục đến đầm phá Hạc Hải. – Lũy Nhật Lệ: bắt đầu từ cửa biển Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu, dài khoảng 12km. Lũy cao 6m, phía ngoài đóng gỗ lim, trong đắp đất làm 5 bậc. – Lũy Trường Sa: dài 7km, chạy dọc theo bờ biển phía Nam cửa Nhật Lệ. – Lũy Trấn Ninh: Thuộc 2 xã Trấn Ninh và Đông Hải. Đây là dấu ấn khổ đau của một thời nội chiến “nồi da xáo thịt”, Trịnh - Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước kéo dài trên 200 năm.