Mộ Hoàng Diệu, Điện Bàn, Quảng Nam

12:00 | 12/02/2018

Mộ Hoàng Diệu thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn. Ngôi mộ tọa lạc trên một khu đất rộng, là nơi cải táng cụ Hoàng Diệu, một công thần của triều Nguyễn, có công bảo vệ thành Hà Nội và đã anh dũng hy sinh ngày 25-4-1882.