Nhà lưu niệm Trần Phú

14:51 | 07/02/2018

Trần Phú là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lưu niệm ông được xây dựng tại vị trí nhà thờ chi họ Trần gồm ba gian lợp ngói vảy, tường bao bằng đá ong, nằm trong một khuôn viên rộng 2ha, gồm hai khu vực: nhà trưng bày và khu nhà thờ. Nhà trưng bày có diện tích 90m2, trưng bày trên 200 hiện vật và tài liệu giới thiệu về thời niên thiếu và cuộc đời hoạt động cách mạng của Trần Phú. Đặc biệt có một số tài liệu gốc về thời kỳ Trần Phú học ở Trường Đại học Phương Đông, tham gia Quốc tế Cộng sản và hoạt động ở Trung Quốc cùng một số hiện vật trong thời gian đồng chí viết Luận cương Chính trị như gối, ấm chén uống nước, bộ quần áo... Nhà thờ ở về phía Tây nhà trưng bày có các đồ tế tự, hoành phi cửa võng, đặc biệt có bài vị họ Trần. Khu lưu niệm nằm trong một công viên có nhiều cây xanh, đáng chú ý có một số cây do các đồng chí Trường Chinh trồng năm 1976, cây phượng do đồng chí Võ Chí Công trồng năm 1990.