Nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chính Toà, Đà Lạt

15:20 | 09/02/2018

Nhà thờ Chính Toà mà dân địa phương gọi là nhà thờ Con Gà, vì trên nóc tháp chuông có mô hình con gà. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1931, có tháp chuông cao 47m. Nhà thờ nằm trong một khuôn viên rộng giữa trung tâm thành phố.