Phật viện Đồng Dương, Thăng Bình, Quảng Nam

12:04 | 12/02/2018

Phật viện Đồng Dương được xây dựng vào năm 875 dưới triều vua Indravarman II, thuộc xã Bình Định, huyện Thăng Bình, cách thị xã Tam Kỳ 40km về phía Bắc, là di tích quan trọng bậc nhất của kiến trúc Phật giáo Chămpa. Do sự tàn phá của chiến tranh và sự hủy hoại của thời gian, Phật viện Đồng Dương nay chỉ còn lại một mảng tường tháp, một số vật trang trí điêu khắc và nền móng của công trình.