Quảng Bình quan, Quảng Bình

08:49 | 12/02/2018

Quảng Bình quan là một công trình kiến trúc khá đồ sộ gồm có cổng và hệ thống thành lũy được xây vào năm 1630 để bảo vệ từ xa kinh đô Phú Xuân của Chúa Nguyễn. Quảng Bình Quan đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hiện nay, Quảng Bình quan đã được phục chế lại như nguyên bản cách nay ba thế kỷ, nhưng chưa xây dựng lại hệ thống thành lũy. Quảng Bình quan là một di tích kiến trúc có giá trị lịch sử và nghệ thuật đã được nhiều văn nhân mọi thời đại ngợi ca.