Rừng già nhiệt đới Rú Lịnh, Quảng Trị

08:47 | 21/02/2018

Rú Lịnh là một khu rừng tiêu biểu cho rừng già nhiệt đới. Thảm thực vật ở đây thuộc kiểu rừng tán lá khép kín, quanh năm xanh um. Rú Lịnh (rừng Lịnh) có một hệ động thực vật phong phú. Về thực vật có nguồn gốc chủ yếu từ khu hệ thực vật đệ tam Việt Bắc - Hoa Nam có khoảng 200 loài, trong đó có 13 loài thú và 60 loài chim quý. Rú Lịnh rất thích hợp cho du lịch nghiên cứu và sinh thái.