Sân golf - Đồi Cù, Lâm Đồng

11:20 | 09/02/2018

Đà Lạt có ba đồi Cù liền nhau, trước kia được người Pháp xây dựng thành sân golf 9 lỗ. Khi còn làm vua, nhất là khi đứng đầu chính phủ Hoàng triều cương thổ, Bảo Đại thường xuyên chơi golf ở đây cùng với các quan chức Pháp. Đầu thập niên 1990, sân gofl được đưa vào liên doanh giữa Công ty Du lịch Lâm Đồng với công ty DANAO (Hồng Kông) và xây thành sân golf quốc tế 18 lỗ. Sân golf Đồi Cù, Đà Lạt là một sân golf vào loại đẹp nhất thế giới.