Sông Gianh, Quảng Bình

11:20 | 12/02/2018

Sông Gianh, con sông bắt nguồn từ Khe Nẹt, chảy từ cao nguyên đá vôi Kẻ Bàng xuống. Sông Gianh là nơi hợp lưu của ba nguồn nước: một nguồn từ núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), một nguồn từ núi Kim Linh và một nguồn từ núi An Náu. Sông Gianh dài 158km. Dòng sông được chảy qua vùng núi đá vôi, nên đã tạo nên những hang động đẹp như hang Minh Cầm, động Lạc Sơn...

Trong cuộc Trịnh - Nguyễn phân tranh, sông Gianh đã trở thành giới tuyến. Phía Bắc sông Gianh trở ra thuộc chúa Trịnh, gọi là Đàng Ngoài, từ Nam sông Gianh trở vào thuộc chúa Nguyễn gọi là xứ Đàng Trong. Cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn kéo dài hàng thế kỷ, mãi đến thế kỷ XVIII, tình trạng đất nước chia cắt mới được chấm dứt, non sông thống nhất. Mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, sông Gianh là một trong ba địa điểm đầu tiên bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt vào ngày 5-8-1964. Và sau đó, đây trở thành mục tiêu trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ, hòng cắt đứt con đường tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Sông Gianh, con sông lịch sử ôm hận phân ly thuở nào, giờ đã có chiếc cầu lồng lộng bắc qua sông.