Sông La - Tùng Lĩnh

14:49 | 07/02/2018

La Giang chỉ có 15km chiều dài, nhưng hai chi lưu thượng nguồn Ngàn Sâu (121km) và Ngàn Phố (69km) hằng năm đổ qua đây 6.000 triệu m3 nước. Đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều nghĩa sĩ, chí sĩ, anh hùng như: Nguyễn Biểu, Đinh Lễ, Đinh Liệt... trong kháng chiến chống quân Minh, Phan Đình Phùng, Lê Ninh trong phong trào Cần Vương, các ông Lê Văn Huân, Phạm Văn Ngôn, Trần Phú... trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược. Đây còn là vùng đất chữ nghĩa, quê hương của ông Trạng Đào Tiêu, Khôi nguyên Đoàn Xuân Lôi (đời Trần), những ông nghè, ông cống... với những tên tuổi lẫy lừng: nhà văn Hoàng Trừng, nhà địa chí học Bùi Dương Lịch, nhà triết học Phan Bá Đạt, các nhà thơ: Mai Doãn Thường, Phan Trọng Mưu... Thời hiện đại có các nhà thơ, văn: Hoàng Ngọc Phách, nhà giáo Lê Thước, nhà toán học Lê Văn Thiêm, nhà sinh học Võ Quý...

Dọc đôi bờ sông La có nhiều đền miếu, chùa chiền, nhà thờ... có giá trị lịch sử và văn hóa. Nhiều đền miếu nổi tiếng đó thờ các nhân vật lịch sử kiệt xuất như đền Nghĩa vương Nguyễn Biểu, đền Trung Mục Vương Đinh Liệt... Có thể nói, nếu La Giang là thắng cảnh bậc nhất đất Chi La - La Sơn, thì Tam Soa là điểm hội tụ vẻ đẹp trong vùng La - Việt (bởi người xưa gọi vùng đất này là Việt Yên). Tùng Lĩnh, mảnh đất nằm bên bờ sông La, quê hương của Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. La Giang - Tùng Lĩnh xưa nay vẫn là đất văn chương nghĩa khí, là vùng thắng tích nổi tiếng của Hà Tĩnh.