Thành Đồng Hới, Quảng Bình

11:23 | 12/02/2018

Thành Đồng Hới được vua Minh Mạng cho xây vào năm 1824, có chu vi 1872m, mặt thành rộng 1,2m, cao 4,6m. Thành có ba cửa: cửa Tả, cửa Hữu và cửa Hậu, tất cả đều xây bằng gạch. Thành Đồng Hới đã bị máy bay Mỹ ném bom, bắn phá, hầu như bị san bằng. Hiện chỉ còn lại một mảng tường thành ngắn.