Trúc Lâm Thiền viện, Đà Lạt

15:22 | 09/02/2018

Trúc Lâm Thiền viện tọa lạc trên núi Voi, nhìn ra hồ Tuyền Lâm, thuộc phường 3, Thành phố Đà Lạt. Thiền Viện được khởi công xây dựng vào ngày 28-5-1993, trên một khu đất rộng 25ha, trong đó có 2ha xây thiền viện và 23ha vườn bao quanh. Thiền viện được khánh thành vào ngày 19-3-1994. Vị Viện chủ tạo dựng nên Thiền viện Trúc Lâm là Hoà thượng Thích Thanh Từ, đồng thời là Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu ở Đồng Nai.