Vương cung thánh đường La Vang, Quảng Trị

09:20 | 21/02/2018

Vương cung thánh đường La Vang cách thành cổ Quảng Trị 6km về phía Tây Nam, là nơi “cứu rỗi linh hồn” của đồng bào theo đạo Kitô giáo dưới thời Tây Sơn, vào niên hiệu Cảnh Thịnh (1793-1801). Đức mẹ Đồng Trinh Maria, hiện lên nơi đám cỏ trên ba gốc đa to để cứu rỗi những linh hồn vướng nạn đang ngày đêm nguyện cầu ơn cứu rỗi của Đức Mẹ. Nhà thờ Đức Mẹ La Vang được xây dựng vào những năm đầu của triều vua Minh Mạng. Năm 1886, nhà thờ được xây dựng lại khang trang, to lớn hơn và cho đến năm 1900 mới hoàn thành. Đến năm 1924, nhà thờ được trùng tu mở rộng to lớn hơn. Nhưng trong chiến tranh nhà thờ đã bị phá hư hại một phần. Vào năm 1961, nhà thờ La Vang được Giáo hội La Mã phong là “Vương cung thánh đường La Vang”. Như vậy, ở Việt Nam có hai nhà thờ được Toà thánh Vatican phong “vương cung thánh đường” là nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh) và nhà thờ Đức mẹ La Vang (Quảng Trị).


Cũ hơn