Du lịch Pháp

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp

15:37 | 27/12/2017

Tháp Eiffel nằm ở bờ nam sông Seine thành phố Paris nước Pháp, là công trình kiến trúc cao nhất nước Pháp, cũng là một trong những biểu tượng của Paris. Năm 1884, để kỷ niệm 100 năm Cách mạng tư sản Pháp Chính phủ Pháp đã quyết định tổ chức triển lãm Quốc tế và xây dựng một kiến...