Khu khảo cổ Sarazm, Tajikistan

16:29 | 29/01/2018

Khu khảo cổ của thành phố cổ Sarazm nằm gần Durman, một thị xã trong thung lũng Zarafshan Tây Bắc Tajikistan ở tỉnh Sughd gần biên giới với Uzbekistan. Người ta tin rằng thành phố cổ Sarazm đã được thiết lập làm điểm khai thác mỏ để khai thác đá lục tùng gần đó. Được thiết lập trước năm 1.500 trước công nguyên, thành phốnày cũng đã có vai trò là một trung tâm sản xuất đồng và trung tâm nông nghiệp quan trọng của khu vực. Sarazm có nghĩa “nơi đất đai bắt đầu”, là công trình khảo cổ mang bằng chứng về sự phát triển của các khu định cư của con người ở Trung Á, từ thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên đến cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên cũng như các dâu hiệu phát triển đầu tiên của thành thị tiền sử tại Trung Á.

Phố cổ này đã được một người dân địa phương tên Ashurali Tailonov phát hiện năm 1976. UNESCO đã đưa phố cổ này vào danh sách Di sản thế giới và mô tả địa điểm này là "một địa điểm khảo cổ mang bằng chứng về sự phát triển của các khu định cư của con người ở Trung Á, từ thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên đến cuối thiên niên kỷ thứ 3 trưđc công nguyên". Đây là Di sản thế giới đầu tiên ở Tajikistan.