Chu Khẩu Điếm (Bắc Kinh), di chỉ văn hóa của loài người cổ nhất trên thế giới

14:19 | 28/02/2018

Chu Khẩu Điếm, Trung Quốc

Di chỉ người Bắc Kinh tại Chu Khẩu Điếm nằm ở núi Long Cốt, cách trung tâm thành phố Bắc Kinh khoảng 48km về phía Tây Nam. Trên ngọn núi này người ta phát hiện được 24 địa điểm di chỉ văn hóa cổ, ngoài ra còn có 118 loại động vật hóa thạch và hơn 10 vạn đồ đá cũng như các dụng cụ tạo ra lửa của người tối cổ. Đây là nơi cung cấp tư liệu nhiều nhất về người cổ hóa thạch cùng các chứng cứ nói về việc dùng lửa của họ và là nơi có nhiều di chỉ văn hóa cổ nhất trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay.
Việc phát hiện di tích sử dụng lửa tại địa điểm số một của Chu Khẩu Điếm đã đưa lịch sử loài người về sử dụng lửa sớm hơn mấy trăm nghìn năm. Trong di chỉ, người ta phát hiện năm tầng tro lửa trong đó ba nơi còn có đống tro tàn và nhiều xương cốt bị đốt cháy, tầng tro tàn dày những 6m. Những di tích này đã minh chứng rằng, người Vượn Bắc Kinh không những biết sử dụng lửa mà còn biết cất giữ mồi lửa.
Trong di chỉ còn khai quật được mấy chục nghìn đồ dùng bằng đá. Vật liệu để làm ra chúng đều lấy từ xung quanh di chỉ. Kích thước của phần lớn các đồ đùng bằng đá ở đây nhỏ, nhiều hình dáng và chủng loại khác nhau. Những đồ dùng bằng đá thời kỳ đầu đều thô sơ, những thứ dùng để chặt, để giã thường có vị trí quan trọng.
Các đồ vật khai quật được đã chứng minh rằng, trong thời kỳ cách đây khoảng 700 nghìn đến 200 nghìn năm, người vượn Bắc Kinh đã sinh sống tại khu vực Chu Khẩu Điếm, họ chủ yếu sống bằng nghề hái quả làm chính, nghề đi săn làm phụ. Người vượn Bắc Kinh là loài người nguyên thủy trung gian từ người Vượn cổ cho đến người có trí khôn. Sự phát hiện này đã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sinh vật học, lịch sử học và việc nghiên cứu lịch sử phát triển của loài người.
Cho đến nay, thể thái điển hình của “người đứng thẳng” vẫn là lấy người vượn Bắc Kinh Chu Khẩu Điếm làm tiêu chuẩn. Di chỉ Chu Khẩu Điếm vẫn là một di chỉ của loài người cùng thời kỳ trên thế giới có tài liệu phong phú nhất, hệ thống nhất và có giá trị nhất.


Cũ hơn Mới hơn