Di tích Ân Khư tại Hà Nam, Trung Quốc

13:37 | 28/02/2018

Ân Khư nằm tại trung tâm của tỉnh Hà Nam, trên địa điểm của thành phố An Dương ngày nay. Di tích này được cho là kinh đô cuối cùng của nhà Thương (1600 TCN - 1046 TCN), và là trung tâm văn hóa, tâm linh của thời kỳ cuối nhà Thương, do có nhiều ngôi mộ được phát hiện và khai quật trong đó có vài ngôi nằm ở độ sâu hơn 18m.
Một trong những ngôi mộ nổi tiếng nhất là mộ của Phụ Hảo, vợ của vị vua thứ 12 của nhà Thương là Vũ Đinh. Ngôi mộ này được phát hiện và giữ nguyên trạng. Ngôi mộ này có 6 bộ xương chó; ít nhất 16 bộ xương người bên cạnh xương của Phụ Hảo; hơn 440 hiện vật bằng đồng; gần 600 miếng ngọc, đá và xương được chạm khắc và khoảng 7.000 đồng tiền của thời đó (tiền vỏ sò).

Di tích Ân Khư, Trung Quốc


Ân Khư còn nổi tiếng do phát hiện xương và mai rùa và các chữ khắc trên đó (gọi là giáp cốt văn), mà người ta cho rằng đây là khởi nguồn của chữ Hán và văn viết chữ Hán. Người ta đã sưu tập được hơn 160.000 mảnh giáp cốt, và hơn 1.000 hiện vật bằng đồng xanh. Trên đó các học giả tổng kết được khoảng 4.500 đơn tự và đọc hiểu được khoảng 3.000, trong đó có 1.500 chữ được các học giả nhất trí về ngữ nghĩa. Nội dung của các mảnh giáp cốt đó viết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đời nhà Thương, xác nhận các sử liệu ghi chép trong các sách sử cổ nói chung là chính xác.


Cũ hơn Mới hơn