Khu lăng tẩm hoàng gia triều Minh và triều Thanh của Trung Quốc

15:39 | 27/12/2017

Lăng tẩm hoàng gia Minh - Thanh là một quần thể các lãng tẩm, mộ các vua chúa, hoàng hậu, phi tần, công chúa... sống trong hai triềụ đại Minh, Thanh của Trung Quốc. Quần thể này được phân bố lần lượt ở các tỉnh, thành: An Huy, Giang Tô, Bắc Kinh, Liêu Ninh, Hồ Bắc và Hà Nam theo các thời kỳ lịch sử khác nhau. Khu lăng tẩm nhà Minh và nhà Thanh là tư liệu sống hiếm có cho việc nghiên cứu quy chế lăng tẩm, chế độ mai táng, lễ nghi tế tụng, kỹ thuật và công nghệ kiến trúc của đời nhà Minh và nhà Thanh. Đây cũng là bằng chứng điển hình cho nghiên cứu về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, khoa học và nghệ thuật của thời cổ Trung Quốc, có giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học quan trọng, là di sản quý báu của dân tộc Trung Hoa và toàn nhân loại.

Khu lăng tẩm đời nhà Minh và nhà Thanh được công nhận là Di sản thế giới bao gồm: Hiển Lăng nhà Minh, Đông Lăng và Tây Lăng nhà Thanh.

- Hiển Lăng nhà Minh ở thành phố Chung Tường tỉnh Hồ Bắc, được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, là lăng tẩm của nhà vua đời thứ 12 Nhà Minh. Tiền triều ở Hiển Lăng gồm Lăng Ân Môn, Lăng Ân Điện, cùng tả điện hữu điện... Khu hậu cư gồm Phương Thành, Minh Lâu, bia thánh hiệu, Bảo Thành, Bảo Đỉnh và cung ngầm... Phần phía trước là trung tâm hoạt động tế lễ thường ngày, phần phía sau là nơi đặt quan quách.

- Đông Lăng nhà Thanh nằm trên địa bàn thành phố Tuân Hoá tỉnh Hà Bắc. Từ khi xây dựng Đông Lăng (năm 1661) đến khi hoàn thành Đông Lăng của Từ Hy Thái Hậu (năm 1908) đã kéo dài trong 247 năm. Quy mô và chất lượng kiến trúc của lăng hoành tráng, tinh tế thể hiện tư tưởng tối cao của hoàng quyền, phô trương khí thế và uy nghiêm của hoàng gia. Tại đây có 15 khu mộ mai táng 160 người gồm: nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa... Trong đó có rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử đời nhà Thanh như: Hoàng hậu Hiếu Trang Văn; hoàng đế Khang Hy, Càn Long; Hoàng thái hậu Từ Hy...

- Tây Lăng nhà Thanh nằm trên địa bàn Huyện Dị tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh hơn 100 km là khu lăng tẩm hoàng gia lớn thứ hai của nhà Thanh. Tây Lăng được xây dựng năm 1730 và hoàn thành vào năm 1915 (kéo dài 185 năm). Nơi đây có 16 cụm lăng tẩm với 402 kiến trúc cổ. Những kiến trúc này cơ bản dựa theo Hoàng cung nhà Thanh tức Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.


Cũ hơn Mới hơn