Lễ cúng Thần Bơ Mung - Lễ hội văn hóa Đà Lạt

09:11 | 10/01/2018

Đây là lễ cúng Thần đập nước của người Chu Ru, một lễ lớn nhất trong năm của dân tộc Chu Ru, Lâm Đồng. Lễ thường được tổ chức vào tháng Hai âm lịch hằng năm. Nghi lễ này gắn liền với các nghi lễ nông nghiệp như cúng Thần Mương nước, Thần Lúa, ăn mừng lúa mới...


Cũ hơn Mới hơn