Nhà thờ Cha Tam, Quận 5

14:48 | 08/02/2018

Nhà thờ Cha Tam nằm ở số 25 đường Học Lạc, quận 5. Đây là ngôi nhà thờ dành cho người Hoa, được khởi dựng vào ngày 3-12-1900, do đức cha Mossard, Giám mục Sài Gòn, đặt viên đá đầu tiên. Đây là ngày lễ thánh Francisco Savier, nên nhà thờ cũng được gọi nhà thờ Francisco Savier. Sau hai năm, nhà thờ xây xong, lễ khánh thành được tiến hành vào ngày 10-1-1902. Sau khi xây Nhà thờ Cha Tam, còn xây thêm một trường học, nhà nuôi trẻ, một nhà nội trú và một số nhà cho thuê. Năm 1934, Cha Tam qua đời, an táng ngay tại khu vực tường cửa vào nhà thờ. Do đó dân thường gọi là Nhà thờ Cha Tam. Năm 1963, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ẩn trốn ở trong ngôi nhà thờ này, đã bị quân đảo chính bắt và giết chết. Năm 1990, tháp chuông nhà thờ được sửa lại và tân trang cung thánh. Đây là ngôi nhà thờ duy nhất ở thành phố có trang trí hoành phi, liễn đối giống như đền chùa người Hoa.


Mới hơn