Tham quan Trường Đại học Đà Lạt

09:02 | 10/01/2018

Tọa lạc trên khu đồi đầy cây xanh ở cuối Đồi Cù, phía Bắc hồ Xuân Hương, trên đường Phù Đổng Thiên Vương, trên một khuôn viên rộng 40ha. Trường được thành lập vào thập niên 1950, với tư cách là một Viện Đại học tư thục, thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo miền Nam Việt Nam. Trước là trường Thiếu sinh quân hỗn hợp Âu - Á.

Trước năm 1975, Viện Đại học này có các khoa chính trị, kinh doanh... tập hợp được nhiều sinh viên về đây học tập, có khóa số sinh viên lên đến 1.000 người. Trên các toà nhà hay giảng đường của Viện đều được mang những tên lấy từ những sách Trung Dung và Kinh thư như: Năng Tĩnh, Đạt Nhân, Tri Nhất, Minh Thành...

Sau ngày Giải phóng, trường được nhanh chóng khôi phục thành một Trường Đại học Tổng hợp, đa ngành, đáp ứng nhu cầu đào tạo tri thức cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Sinh viên theo học ở khắp các vùng miền đất nước. Số lượng sinh viên hằng năm theo học tăng. Mỗi năm trường thu nhận khoảng 10.000 đến 13.000 sinh viên cho 22 chuyên ngành của 10 khoa


Cũ hơn Mới hơn