Bảo tàng Cách mạng, Hà Nội

16:57 | 06/02/2018

Bảo tàng Cách Mạng thành lập năm 1959, nội dung trưng bày hiện vật giới thiệu quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đến ngày nay.


Cũ hơn Mới hơn