Bảo tàng Lịch sử, Hà Nội

16:30 | 06/02/2018

Bảo tàng Lịch sử được thành lập năm 1926, với tên gọi “Viễn Đông Bác cổ”. Năm 1958, viện được tu bổ sửa chữa lại và đổi tên thành Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nội dung giới thiệu hệ thống quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ buổi bình minh của lịch sử đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.


Cũ hơn Mới hơn