Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

16:30 | 06/02/2018

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 24-6-1966, ngôi nhà số 66 đường Nguyễn Thái Học trở thành Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nội dung giới thiệu nền nghệ thuật Việt Nam từ buổi đầu dựng nước tới nay. Bảo tàng có nhiều bộ sưu tập tranh quý của những họa sĩ nổi tiếng như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Bùi Xuân Phái...


Cũ hơn Mới hơn