Cầu Thăng Long, Hà Nội

17:09 | 06/02/2018

Cầu Thăng Long cách trung tâm Hà Nội 10km về phía Tây Bắc. Cầu dài 5.000m, kể cả cầu dẫn, cho đến nay là cây cầu lớn nhất ở vùng Đông Nam Á. Cầu Thăng Long xây dựng trải qua hai thời kỳ. Từ năm 1971 đến 1978 là thời gian Trung Quốc giúp ta xây dựng. Tháng 7-1978, Trung Quốc cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. Công trình bị bỏ dở. Bốn tháng sau, Chính phủ Liên Xô quyết định giúp ta tiếp tục xây dựng. Đó là thời kỳ thứ hai, bắt đầu từ năm 1979 đến năm 1985. Công trình được thi công tiếp với sự giúp đỡ của Liên Xô. Cầu có 2 tầng, tầng trên có 4 làn dành cho ô tô và 2 làn sát cạnh dành cho người đi bộ. Mặt ngang cầu rộng 19,5m. Tầng dưới gồm 2 làn đường xe lửa, và 2 tuyến cho xe thô sơ, mặt cầu rộng 17m.


Cũ hơn Mới hơn