Chùa Bà Đá, Hà Nội

17:09 | 06/02/2018

Chùa Bà Đá tên chữ Linh Quang tự, ở số 3 phố Nhà Thờ. Chùa được dựng từ thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Tương truyền khi đào đất đắp thành Thăng Long, một người thợ đào được pho tượng hình dáng phụ nữ, nên đã lập đền thờ, gọi là đền Bà Đá. Sau này thờ cả Phật nên gọi chùa Bà Đá. Chùa có tiền đường xây theo hình chữ “nhất” (一), trung đường xây theo kiểu chữ “đinh” (丁). Trong chùa có nhiều tượng gỗ, có hai quả chuông đúc năm 1823 và 1881, một khánh đúc năm 1842. Chùa Bà Đá nguyên là tổ đình của Thiền phái Lâm Tế.


Cũ hơn Mới hơn