Chùa Đình Xá, Hà Nam

16:09 | 06/02/2018

Chùa Đình Xá có tên chữ là Lam Yên Bảo Sơn Bà Đanh tự, tọa lạc tại xã Đình Xá, huyện Kim Bảng. Theo bia còn ở chùa, thì năm Cảnh Hưng thứ 37 (năm 1776), chùa bị đổ nát, dân làng vận động quyên góp tiền xây lại chùa. Hiện trong chùa còn lưu giữ tấm bia đá hai mặt Lam Yên Bảo Sơn Bà Đanh tự cũng được dựng năm Cảnh Hưng thứ 37 (năm 1776).


Cũ hơn Mới hơn