Chùa Đội, Hà Nam

16:09 | 06/02/2018

Chùa Đội tên chữ là Duyên Linh, được dựng ở núi Đội (Long Đội Sơn) thuộc xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên. Chùa được dựng vào thời Lý (khoảng năm 1027), niên hiệu Thuận Thiên thứ 18 triều vua Lý Thái Tổ.

Tương truyền chùa có quy mô to và đẹp, toàn bộ chùa có 125 gian, được xây dựng lần lượt từ chân đến đỉnh núi theo kiểu chữ T (chuôi vồ). Qua thời gian, toàn bộ chùa cũ bị đổ nát hoàn toàn, nay chỉ còn lại bia đá dựng từ thời Lý. Bia cao 2,8m, rộng 1m. Trần bia và diềm bia chạm trang trí hình rồng đặc sắc thời Lý. Hiện còn lại một ít gạch ngói đời Hán. Năm 1958, chùa được dựng lại như hiện nay.


Cũ hơn Mới hơn