Đền Đại Giá Đại vương, Điện Biên

09:30 | 06/02/2018

Đền Giá Đại Vương được xây dựng ở xã Mường Thanh, huyện Điện Biên. Đền thờ vị tướng đời nhà Trần (không rõ tên). Tương truyền, ông cầm quân đi đánh giặc, bị tử trận tại địa phương này, nhân dân quanh vùng thương tiếc, lập đền thờ để nhớ công ơn ông.


Cũ hơn Mới hơn