Hội đình Dư Hàng, An Hải, Hải Phòng

09:58 | 08/02/2018

Hội đình Dư Hàng diễn ra ở đình Dư Hàng, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, vào ngày 18 tháng 2 âm lịch hằng năm. Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, có nhiều cuộc tế lễ, dâng hương, rước thần vị sang các xã giao hảo như Hàng Kênh, Phụng Tháp... Sau lễ có tổ chức hội, ở sân đình có đấu vật, đánh cờ, chọi gà, đánh tổ tôm, hát ca trù, diễn chèo, hát chầu văn...


Cũ hơn Mới hơn