Thành Bản Phủ, Điện Biên

09:40 | 06/02/2018

Thành thuộc xã Noọng Hét, thành phố Điện Biên Phủ. Một di tích quan trọng về cuộc khởi nghĩa do nông dân Hoàng Công Chất lãnh đạo ở thế kỷ XVIII chống lại triều đình thối nát Lê-Trịnh, còn gọi là phong trào khởi nghĩa Sơn Nam. Để nhớ ơn ông, nhân dân đã lập đền thờ ghi công lao ông một thời lừng danh chống ách bạo tàn. Công trình thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là một công trình văn hóa kiến trúc. Vì vậy, điểm di tích này đã được Nhà nước xếp hạng tháng 7-1980.


Cũ hơn Mới hơn