Kinh nghiệm Du lịch Mỹ

Hồ sơ xin Visa du lịch Mỹ

Hồ sơ xin Visa du lịch Mỹ

11:21 | 12/01/2018

Phần dành cho mọi đối tượng khách du lịch:1. Hộ chiếu phổ thông còn hạn sử dụng trên 06 tháng tính từ ngày khởi hành ( hộ chiếu cần có chữ ký của đúng người mang hộ chiếu) + Hộ chiếu cũ (nếu có).2. 02 ảnh 5x5cm nền phông trắng mới chụp, không scan từ ảnh khác sang, ảnh chụp...